Blog Image

Afriko en Esperantujo

La 15a Togolanda Esperanto Kongtreso 2007

Sansxirma flegado en Togo

Afriko Posted on Sat, January 02, 2010 21:01:20Unu de la pioniroj en Togo

Afriko Posted on Thu, June 04, 2009 23:22:11

Kossi Logossou kun sia familio en 2003. Ili log´as en la vilag´o Anyronkopé 40 km for de Lomé. Kossi instruis Esperanton al kelkajn samlandanoj. Mem li ne havis la eblecon viziti Europon por partopreni iun UKon. En 2003 Hans Bakker kaj Wim provis tiun arang´i, sed li ne ricevis la vizon.

Nun Kossi provas per la enspezo de agtrikulturo s´pari monon por iam viziti SvedioIu de la 3 kampoj kun majzo (aprilo 2009)

Ankorau trovig´as multe da nedezirata pajlo sed en alia parto (fine de 2009) Kossi sukcesis planti maniokon kaj maizon. Li ec´sukceis ion vendi. Nun restas forigi la pajlon kaj la konstruadon de puto, c´ar akvo trovig´as tro longe for.

Kossi laboras en la dispensario de la vilag´o kaj zorgas pri la medikamentoj por la pacientojLa fama Instituto Zamenhof en Lomé

Afriko Posted on Mon, May 18, 2009 23:05:47

Nova Instituto aperis en Esperantujo:
lernejo mezgrada kaj elementgrada en Togolando. Ghi estas konstruita
en 2003-2004 kaj ekde septembro 2004 ghin vizitadas pli ol 200 lernantoj.
Ili lernas la normalan instruprogramon de Togolando kaj krome Esperanton.
Kompreneble ili poste volos uzi la lingvon en internaciaj kontaktoj, do
la tutmonda esperantistaro povas baldau bonvenigi multajn novajn togolandajn
esperantistojn kiuj serchos kontaktojn tutmonde.

Certe iuj demandos:
kiel la togolandaj esperantistoj sukcesis atingi tiun sukceson? De kie
ili prenis la monon? La respondon povas doni Hans Bakker kiu lau peto de
Gbeglo Koffi komencis kolekti monon che nederlandaj ne-esperantistoj por
tiu chi projekto. Lernejoj, fondajhoj, entreprenoj kontribuis por “Lernejo
en Togolando” ech ne sciante ke temas pri iniciato de esperantistoj.
La esperantistaro, kiu kutimas ricevi alvokojn por finance subteni dekojn
da fondajhoj, chi-foje ne estis ghenata pro tiu chi kampanjo. Tamen iuj
kontribuis memvole – chu unuopuloj, chu asocioj. Meritas honoran mencion la
nederlanda Esperanto-Asocio, kiu estis en la jaro 2000 la unua “sponsoro”
kaj tiel metis la fundamenton de la kampanjo.

La tri aktivuloj en tiu agado: (de maldekstre –> dekstren) S:ro Gbeglo Koffi, S:ino Nelly Holevitch kaj S:ro Hans Bakker

Pli nuntempe:
honoran mencion meritas la grupo Sunkompanio en Francujo, kiu ech fondis
francan helpasocion “Une ecole au Togo”.
Instituto Zamenhof estis origine kreita kun la celo disponigi decan
konstruajhon al ekzistanta lernejo. Jam baldau tiu celo evoluis al kreado de
tute nova lernejo. Ne nur la konstruajho estu bela, komforta, sekura, sed
ankau la instruado estu lau modernaj konceptoj.

Klopodante strebi kiel eble plej bone al siaj celoj, la iniciatintoj
de IZo, rekomendas:

1. Konsciu ke ni faras ne ordinaran lernejon, sed modelan lernejon.

2. Necesas krom faka kompetenteco de la instruisto ankau aliaj ecoj:
– instrui en spirito de toleremo kaj frateco
– instrui en spirito de scivolo pri la mondo, la homo kaj la naturo
– instrui kun chiama atento al sano, higieno kaj ordo
– instrui pedagogie: t.e. ne per punado sed per kuraghigado
– instrui kunlaborante kun la plej maturaj lernantoj
– instrui uzante interreton por tutmondaj kontaktoj, i.a. per Esperanto
– ne nur instrui sed ankau labori por ke la lernejo enspezu ekonomie
– krei kun la lernantoj kaj la kolegoj komunumon por la plu-ekzistado de la lernejo
– serchi bonajn rilatojn de gepatroj, por ke tiuj interesighu pri la lerneja vivo
kaj helpu ghin.

3. Oni lernas ne por la diplomo sed por la vivo.

La nova lernejo estas mastrumata de TIETTI-Instituto de Esperanto en
Togolando (TIETo), togolanda asocio de instruistoj kunlaboranta kun landa asocio
UTE. La kerna aktivulo tie estas GBEGLO Koffi, kiu nun krom sia profesia laboro
kiel mezgrada instruisto pri matematiko, dum siaj “liberaj horoj” ankau gvidas
la Afrikan Centron Esperantistan, la novan lernejon “Instituto Zamenhof” kaj
plenumas mil aliajn taskojn.Alveno en Togo

Afriko Posted on Thu, March 26, 2009 22:22:33

Malnova kolonio germana kaj franca, Togolando estas lando randumita sude de oceano atlantika kaj kiu etendiĝas je pli ol 500 km en sahara Afriko. Signifante “malantaŭ la maro“ en Evé, Togolandon enloĝas pli ol trideko da etnaj grupoj. La unuaj devenis de la okcidento kaj havas vivon simile al tiu de popoloj en Burkinafaso kaj Niĝerlando.

LA RESPUBLIKO DE TOGOLANDO

La popoloj de la nordo estas kamparanaj kaj praktikas la islamon kaj la tradiciajn animistajn religiojn. La tribuoj de la sudo, Evea deveno, venas de Benino oriente kaj de Ganao okcidente. Ili estas, por la granda parto, fervoraj katolikoj.

Ancienne colonie allemande et française, le Togo est un pays bordé au sud par l’océan atlantique et qui s’étire à plus de 500km en Afrique saharienne. Signifiant “derrière la mer“ en Ewé, le Togo est peuplé de plus de trente groupes ethniques. Les premiers sont originaires de l’ouest et on une vie semblable à celle des habitants du Burkina Faso ou du Niger.

LA REPUBLIQUE DU TOGO

Les peuples du nord sont ruraux et pratiquent l’islam et les religions animinstes traditionnelles. Les tribus du sud, d’origine Ewé, viennent du Benin à l’est et du Ghana à l’ouest. Elles sont, pour la plupart, ferventes catholiques.

Mia antaua log´ejo en Lome

Inter francaj gastoj dum la kongreso en Aneho estas Sédjro Kodjo Moise, nuna prezidanto de la Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)Forveturo

Afriko Posted on Fri, February 13, 2009 23:32:43

La lasta “loko” en Europo, la flughaveno Charles de Gaule

Ĝis la revido

Ni ŝatis Eŭropon sed bedaŭrinde ni devis reveni al Afriko. Necesis ke ni revenu Togolanden por nin okupi pri niaj aktivecoj.Parizo, la c´efurbo de Francio

Afriko Posted on Mon, January 19, 2009 23:30:17

La Ejfelturo estas la simbolo por Parizo, sed ankau la kabatredo “La moulin Rouge”

Inter ni Virginie ĉarma kaj simpatia gastigantino en la franca ĉefurbo, kiu bonvenigis nin ĉe vespermanĝo en Pariza rapida restoracioLa lastaj tagoj en Europo

Afriko Posted on Sat, January 10, 2009 23:15:43

La 10-an de aŭgusto, matene per la serpentumaj vojoj tra la arboj kun Evelyne nia ŝoforino, ni grimpis sur Pirenon prekaŭ ĉe la landlimo kun Hispanujo. Tie ni iris kolekti mirtelojn por fari poste en hejmo konfliktaĵo.

Sub la arbo de “geamantoj” en Arrout

K

Vica prezento de tradiciaj kantoj kaj dancoj inter la nordo kaj la sudoj kun feriantoj de la Maraude en simpatia etosoFrançoise, Evelyne, Yawa kaj Bergère vendas la produktojn de la Maraude en la bazaro de la apuda urbo St GironIom pri Arrout kaj La Marraude

Afriko Posted on Mon, December 22, 2008 23:38:24

Arrout estas malgranda vilaĝo kun ĉirkaŭ 60 enloĝantoj, je 600 metroj alte, fama pro ĝiaj ardezminoj (nun malekspluatataj)

Arrout est un petit village d’environ 60 habitants, à 600 m d’altitude, renommé pour ses carrières d’ardoise (actuellement non exploitées).
Rigardu
www.la-maraude.fr

Blog Image

Blog ImageBlog Image

La 6 enloĝantoj de La Maraude vivas komunume kaj zorgas pri la farmbieno kie okazas bredado de kaprinoj kaj farado de ties fromaĝo, kaj organizado de ferioj por infanoj dum ĉiuj lernejferioj Blog Image

Antaŭ la fajrejo de la domo la ses enloĝantoj de la Maraude sin prezentas al vi: (maldestre al destre) Jean-Pierre, Emmanuel, Lalye kun Ajla en brakoj, Françoise, Bergère kaj Evelyne.

Blog Image

Blog Image

Blog ImageBlog ImageNext »