Malnova kolonio germana kaj franca, Togolando estas lando randumita sude de oceano atlantika kaj kiu etendiĝas je pli ol 500 km en sahara Afriko. Signifante “malantaŭ la maro“ en Evé, Togolandon enloĝas pli ol trideko da etnaj grupoj. La unuaj devenis de la okcidento kaj havas vivon simile al tiu de popoloj en Burkinafaso kaj Niĝerlando.

LA RESPUBLIKO DE TOGOLANDO

La popoloj de la nordo estas kamparanaj kaj praktikas la islamon kaj la tradiciajn animistajn religiojn. La tribuoj de la sudo, Evea deveno, venas de Benino oriente kaj de Ganao okcidente. Ili estas, por la granda parto, fervoraj katolikoj.

Ancienne colonie allemande et française, le Togo est un pays bordé au sud par l’océan atlantique et qui s’étire à plus de 500km en Afrique saharienne. Signifiant “derrière la mer“ en Ewé, le Togo est peuplé de plus de trente groupes ethniques. Les premiers sont originaires de l’ouest et on une vie semblable à celle des habitants du Burkina Faso ou du Niger.

LA REPUBLIQUE DU TOGO

Les peuples du nord sont ruraux et pratiquent l’islam et les religions animinstes traditionnelles. Les tribus du sud, d’origine Ewé, viennent du Benin à l’est et du Ghana à l’ouest. Elles sont, pour la plupart, ferventes catholiques.

Mia antaua log´ejo en Lome

Inter francaj gastoj dum la kongreso en Aneho estas Sédjro Kodjo Moise, nuna prezidanto de la Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)