Nova Instituto aperis en Esperantujo:
lernejo mezgrada kaj elementgrada en Togolando. Ghi estas konstruita
en 2003-2004 kaj ekde septembro 2004 ghin vizitadas pli ol 200 lernantoj.
Ili lernas la normalan instruprogramon de Togolando kaj krome Esperanton.
Kompreneble ili poste volos uzi la lingvon en internaciaj kontaktoj, do
la tutmonda esperantistaro povas baldau bonvenigi multajn novajn togolandajn
esperantistojn kiuj serchos kontaktojn tutmonde.

Certe iuj demandos:
kiel la togolandaj esperantistoj sukcesis atingi tiun sukceson? De kie
ili prenis la monon? La respondon povas doni Hans Bakker kiu lau peto de
Gbeglo Koffi komencis kolekti monon che nederlandaj ne-esperantistoj por
tiu chi projekto. Lernejoj, fondajhoj, entreprenoj kontribuis por “Lernejo
en Togolando” ech ne sciante ke temas pri iniciato de esperantistoj.
La esperantistaro, kiu kutimas ricevi alvokojn por finance subteni dekojn
da fondajhoj, chi-foje ne estis ghenata pro tiu chi kampanjo. Tamen iuj
kontribuis memvole – chu unuopuloj, chu asocioj. Meritas honoran mencion la
nederlanda Esperanto-Asocio, kiu estis en la jaro 2000 la unua “sponsoro”
kaj tiel metis la fundamenton de la kampanjo.

La tri aktivuloj en tiu agado: (de maldekstre –> dekstren) S:ro Gbeglo Koffi, S:ino Nelly Holevitch kaj S:ro Hans Bakker

Pli nuntempe:
honoran mencion meritas la grupo Sunkompanio en Francujo, kiu ech fondis
francan helpasocion “Une ecole au Togo”.
Instituto Zamenhof estis origine kreita kun la celo disponigi decan
konstruajhon al ekzistanta lernejo. Jam baldau tiu celo evoluis al kreado de
tute nova lernejo. Ne nur la konstruajho estu bela, komforta, sekura, sed
ankau la instruado estu lau modernaj konceptoj.

Klopodante strebi kiel eble plej bone al siaj celoj, la iniciatintoj
de IZo, rekomendas:

1. Konsciu ke ni faras ne ordinaran lernejon, sed modelan lernejon.

2. Necesas krom faka kompetenteco de la instruisto ankau aliaj ecoj:
– instrui en spirito de toleremo kaj frateco
– instrui en spirito de scivolo pri la mondo, la homo kaj la naturo
– instrui kun chiama atento al sano, higieno kaj ordo
– instrui pedagogie: t.e. ne per punado sed per kuraghigado
– instrui kunlaborante kun la plej maturaj lernantoj
– instrui uzante interreton por tutmondaj kontaktoj, i.a. per Esperanto
– ne nur instrui sed ankau labori por ke la lernejo enspezu ekonomie
– krei kun la lernantoj kaj la kolegoj komunumon por la plu-ekzistado de la lernejo
– serchi bonajn rilatojn de gepatroj, por ke tiuj interesighu pri la lerneja vivo
kaj helpu ghin.

3. Oni lernas ne por la diplomo sed por la vivo.

La nova lernejo estas mastrumata de TIETTI-Instituto de Esperanto en
Togolando (TIETo), togolanda asocio de instruistoj kunlaboranta kun landa asocio
UTE. La kerna aktivulo tie estas GBEGLO Koffi, kiu nun krom sia profesia laboro
kiel mezgrada instruisto pri matematiko, dum siaj “liberaj horoj” ankau gvidas
la Afrikan Centron Esperantistan, la novan lernejon “Instituto Zamenhof” kaj
plenumas mil aliajn taskojn.