Kossi Logossou kun sia familio en 2003. Ili log´as en la vilag´o Anyronkopé 40 km for de Lomé. Kossi instruis Esperanton al kelkajn samlandanoj. Mem li ne havis la eblecon viziti Europon por partopreni iun UKon. En 2003 Hans Bakker kaj Wim provis tiun arang´i, sed li ne ricevis la vizon.

Nun Kossi provas per la enspezo de agtrikulturo s´pari monon por iam viziti SvedioIu de la 3 kampoj kun majzo (aprilo 2009)

Ankorau trovig´as multe da nedezirata pajlo sed en alia parto (fine de 2009) Kossi sukcesis planti maniokon kaj maizon. Li ec´sukceis ion vendi. Nun restas forigi la pajlon kaj la konstruadon de puto, c´ar akvo trovig´as tro longe for.

Kossi laboras en la dispensario de la vilag´o kaj zorgas pri la medikamentoj por la pacientoj