Blog Image

Afriko en Esperantujo

La 15a Togolanda Esperanto Kongtreso 2007

De Budapest al Arrout (http://www.france-voyage.com/en/)

Afriko Posted on Sun, December 21, 2008 00:14:22

La reveno de Hungario al Francio trans Aŭstrio, Germanio okazis bele per nokta trajno. Ni kunportis kun ni plej bonan rememoron pri Eŭropo kaj la vizititaj urboj, kiujn ni antaŭe verŝajne tre malmulte konis.

Blog Image

Alveninte al Strasbourg matene: mia unua persona kontakto kun Francio

Blog Image

Blog Image

Dum paŭzo por ŝanĝi trajnon al Tululo, Yawa ne povis malpermi al ŝi spiri freŝan aeron de Liono.

Blog ImageBonvenon al la vilaĝo Arrout kie senpacience atendas vin rondo de simpatiaj geesperantistoj por prezenti al vi varme siajn aktivecojn. Blog Image

En La Maraude ni loĝis kvar tagojn kune kun niaj amikoj kiuj ebligis tiun vojaĝon nian al EŭropoBudapest, la c´efurbu de Hungario

Afriko Posted on Wed, December 10, 2008 17:37:20

Blog ImageLa urbpartoj Buda kaj Pest

Ekster la kongreso, mi partoprenis en privataj ekskursoj kiuj portis min poste kune kun amikoj el Germanio al malkovro de la fortikaĵoj de la ĉefurbo Budapeŝto.

Blog Image

Blog Image.Blog ImagelBlog Image

Blog ImageEkskurso kaj la saniga akvo de Hungario

Afriko Posted on Sun, December 07, 2008 21:06:36

Mi spertis agrable la restadon en Sabatejo, kaj la plej mirinda estis sufiĉe longa turisma veturado, dum kiu ni vizitis vinberajn kampojn, vinfarejon kaj gustumis vinojn post manĝo de tipa hungara tagplado en restoracio kun belega panoramo al la Balatona regiono.

Blog Image

Blog Image

Konkurso

Blog Image

kurso

Blog ImageBlog Image

Blog ImageEkskurso
Blog ImageNovaj amikoj

Afriko Posted on Wed, December 03, 2008 23:27:11

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageLa IJK en Hungario.La 26-an de julio ĝis la 2-a de aŭgusto.

Afriko Posted on Mon, December 01, 2008 18:46:51

Francaj amikoj helpis Yawa kaj mi arang´i al vojag´on tra Europo. Per b uso de Amsterdam al Vieno (Austrio) Poste trajne al Szombathely

Blog ImageSzombathely estas urbeto en okcidenta Hungario. Tie situas la granda lago Balaton Blog ImageBlog Image

Blog ImageLa kongresa temo estis Minoritataj rajtojindividuaj kajkolektivaj

Dum IJK, mi partoprenis en multaj aranĝoj nome de la Togolanda sekcio, i.a la kunsidoj de la komitato, kiu aprobis la jarraporton 2007/08 de la estraro de TEJO, ties laborplanon en akuranta jaro kaj la aliĝpeton de Junulara Esperantista Burundia Organizo (JEBO) kiel la plej freŝa landa sekcio de TEJOBlog ImageEn Szombathely ni renkontis novajn samideanojn. Plie, mi partoprenis en laborgrupo kadre de planotaj seminarioj, en aktiva trejnado pri kiel organizi eventojn, en baloj kaj koncerto. Al kultura kaj lingva festivalo mi kontribuis kune kun mia amikino per parada elmontro de tradiciaj vestaĵoj togolandaj. Al la ĵurnalistino kiu kaptis nin en sian fotilon, mi respondis multajn demandojn kiuj ĉefe rilatis al nia privata vivo.Adiauo al Nederlando

Afriko Posted on Wed, November 26, 2008 23:53:03

Blog ImageLa 32 km longa barila digo au fermdigo, kiu fermis la antauan Sudmaron, poste IJsellagon kaj ebligis novajn terkulturajn polderojn kaj vilag´ojn (la verdajn makuloj). Ne Dio kreis Nederlandon, sed la nederlandanoj mem.Blog ImageLa mondfamaj Tulipoj de Amsterdam dum la ekspozicio Keukenhof Blog ImageBlog ImageBlog ImageAmsterdam, la c´efurbo de Nederlando

Afriko Posted on Fri, November 21, 2008 23:47:59

Blog ImageLa reg´a palaco. La reg´a familio ne log´as c´i tie. G´i estas nur uzita dum oficialaj ceremonioj.

Afrika verda princino c’e bordo de Lange Haven

Blog Image

Blog ImageBlog Image

Pejzaj´o iom norde de Amsterdam: inter ni Juri Smolders, nia gastiginto en Amsterdamo kaj helpanto dum UK en Roterdamo. Fotig’o antau nia enautobusig’o al Hungario.Vojag´ante en Nederlando

Afriko Posted on Wed, November 19, 2008 23:23:49

Blog ImageBlog Image

De Roterdamo al la Balatona Lago tra Szombathely (IJK urbo en Hungario), la vojag’o okazis autobuse kun koroj plenplenaj je kontentig’oj.

.« PreviousNext »